PTSS, wat is het?

Als personen een ingrijpende, schokkende gebeurtenis niet goed hebben verwerkt, ontstaat een psychische verwonding die stress veroorzaakt. Deze verwonding heet Posttraumatische Stress-stoornis (PTSS). Voorbeelden van zeer ernstige stress gevende situaties zijn:

• levensbedreiging;

• ernstig lichamelijk letsel;

• mishandeling.

PTSS kan iedereen treffen en belemmert vaker wel dan niet het normaal functioneren in het dagelijks leven. PTSS uit zich met diverse lichamelijke en psychische klachten.

Wil je meer weten? Check deze website.