Corona tijd!

Nederlanders moeten tot nader order elkaar geen hand meer geven. Die oproep deed premier Rutte maandagavond aan „alle 17 miljoen” mensen in ons land om de verdere verspreiding van het coronavirus in te dammen.

De premier had maandag crisisoverleg met bewindspersonen en experts op het ministerie van Justitie in Den Haag. Rutte roept alle Nederlanders op zich aan de bestaande hygiëne-maatregelen te houden. „Dit gaat echt nog wel enige tijd duren”, aldus Rutte in een persconferentie na het overleg. „Dit lijkt een verstandige maatregel en helpt bij het verder indammen.”

Het kabinet vraagt daarnaast Brabanders zo mogelijk de komende zeven dagen thuis te werken.

Zwaardere maatregelen zijn volgens de premier momenteel niet nodig. „We zijn een nuchter volkje. We zitten niet te wachten op symboolmaatregelen. Dit zijn nuttige maatregelen.”

De meest betrokken bewindspersonen in het zogenoemde Ministeriële Commissie Crisisbeheersing (MCCb) zullen vaker bijeen komen. Ook komen er waarschijnlijk nog meer maatregelen, verwacht de premier. Deze worden aangekondigd vanaf het moment dat ze nodig zijn.

Nederland bevindt zich nog steeds in de ,,indamfase”, benadrukt Rutte. Nederlanders zijn nuchter en zitten niet te wachten op symboolmaatregelen, maar het is goed om de algemene adviezen op te volgen. Behalve het stoppen met handen schudden, moeten Nederlanders dan ook vaker handen wassen, in de elleboog niezen en papieren zakdoekjes gebruiken, aldus de premier. Het beperken van het coronavirus ,,lukt alleen als je dit met 17 miljoen mensen doet.”

Rutte gaf de persconferentie samen met Jaap van Dissel, de directeur van het RIVM. Na afloop lapte de premier direct de noodmaatregel aan zijn laars toen hij Van Dissel per abuis een hand gaf. ,,Oh, dat mag niet meer!”

Bron : Telegraaf