Hoe Blockchain jouw wereld gaat veranderen

We leggen hier uit wat het enorme potentieel is.

Blockchain heeft alles in zich om onze wereld te veranderen, nieuwe businessvormen te creëren en nieuwe economische welvaart te brengen. Maar hoe dan? We leggen het in dit artikel uit.

In alle tijden is de grootste schepper van welvaart in de menselijke geschiedenis de wereldhandel geweest, zoals wij Hollanders dat maar al te goed weten. Marktfrictie is de grootste hinderpaal in het creëren van welvaart. Nu bedrijven en processen verder zijn ontwikkeld en meer geautomatiseerd, hebben we veel verschillende bronnen van marktfricties weten uit te schakelen.

De ontwikkeling van tools, instituten en vertrouwensregels hebben potentiële risico’s in zakelijke transacties weten weg te nemen, terwijl technologie bedrijven heeft geholpen in het elimineren van hun inefficiënties, hoewel nog veel zakelijke transacties tot op de dag van vandaag inefficiënt, duur en kwetsbaar blijven. Maar daarin kan Blockchain een grote rol spelen. Deze innovatieve technologie, die zorgt voor een permanente, veilige en transparante vastlegging van transacties, brengt een ongelooflijke mogelijkheid mee om verborgen hindernissen in veel, zo niet alle, markten te voorkomen.

Meer dan dat: Blockchain biedt een gedecentraliseerd eigendomsregister door het vastleggen van elke transactie in het systeem, vanaf de creatie van een block tot aan elk aantal verhandelingen van dat block. Elke computer in dat systeem slaat een kopie van deze Blockchain op, en voordat een transactie kan worden gemaakt checkt het systeem of hun versie van de Blockchain gelijk is met alle andere versies in het netwerk. Dat betekent dat door het gebruik van deze technologie alle gebruikers altijd weten wie elk block bezit.

In de huidige digitale economie gaat het potentieel gebruik van zulk een krachtig gedecentraliseerd register ver voorbij digitale munteenheden, die aan de oorsprong lagen van de ontwikkeling van Blockchain. Er is een kans om de beveiliging van eigenaarschap enorm te verbeteren, zeker waar het gaat om transacties van enorme waarde binnen veel markten en industrieën.

Inmiddels heeft Blockchain veel belangstelling getrokken van investeerders en enkele grote bedrijven. Venture capitalists hebben enorm veel geld gestoken in startups en bedrijven die met deze nieuwe technologie bezig zijn. De Blockchain-markt gaat naar verwachting meer dan 2,3 miljard dollar waard worden in 2021, tien keer zo groot als dat in 2016 was, zoals onderstaande grafiek laat zien.

De vraag die veel CIO’s, IT-leiders en CEO’s bezighoudt is hoe Blockchain nu eigenlijk werkt. De technologie is in wezen een gedistribueerde database. Ongeveer zoals een enorme wereldwijde spreadsheet die staat op miljoenen verschillende computers met geen enkel centraal punt. Het is open source, dus iedereen kan werken aan de onderliggende code, en iedereen kan zien wat er gebeurt, als een echte P2P-technologie, of zoals het wordt genoemd een “trust protocol”. Het heeft immers geen krachtig tussenstation nodig om transacties goed te keuren of te bemiddelen, omdat het gebruik maakt van een uitermate verfijnde versleuteling.

De andere vraag die opkomt is als er dan een wereldwijde gedistribueerde database is die het feit vastlegt dat iemand een specifieke transactie heeft uitgevoerd, wat het dan nog meer kan vastleggen. Het directe antwoord hierop is dat het alle gestructureerde informatie kan vastleggen, niet alleen wie wie betaalt maar ook wie met wie trouwt, of wie wat bezit, etcetera. In het geval van het Internet of Things is er behoefte aan een onderliggend Blockchain-systeem, anders zouden banken en andere financiële instellingen niet in staat zijn biljoenen real-time transacties tussen apparaten tot stand te brengen, zoals is voorspeld. Simpel gezegd is Blockchain een onveranderlijke en niet te hacken gedistribueerde database van digitale assets, een platform voor de waarheid en een platform van vertrouwen. En de implicaties zijn enorm voor vrijwel elke industrie en elk aspect in onze moderne samenleving. Om te simplificeren hoe Blockchain werkt geven we 4 belangrijkste principes van deze verbazingwekkende technologie:

Gedecentraliseerde database: zoals eerder gemeld is de gehele database en zijn totale historie volledig beschikbaar voor iedereen die toegang tot Blockchain heeft. Er is geen specifieke partij die zeggenschap heeft over de data of de informatie daarin, en elke partij kan de bestanden van zijn transactiepartners zien en heeft er toegang toe, zonder tussenpersoon of toezichthouder.

Transparantie en privacy: iedereen met toegang tot het Blockchain-systeem is in staat elke transactioneel bestand en zijn inherente waarde te visualiseren. Gebruikers hebben een uniek alfanumeriek adres dat is samengesteld uit meer dan 30 karakters, die hen en hun transacties kenmerken, maar gebruikers hebben de optie om anoniem te blijven en toch juist bewijs te verstrekken van hun identiteit aan anderen, omdat elke transactie zich voltrekt tussen Blockchain-adressen.

Rekenkundige logica: Gegeven zijn digitale aard kunnen Blockchain-transacties gerelateerd worden met rekenkundige logica en geprogrammeerd worden, wat betekent dat zijn gebruikers hun eigen algoritmen kunnen opzetten, net als transactionele regels die automatisch onderlinge transacties kunnen opzetten.

Permanente en onveranderlijke records: elke transactioneel bestand dat in de database wordt geladen kan niet worden veranderd, omdat het direct is verbonden met elke transactioneel bestand dat daaraan is voorafgegaan (de reden waarom het de term ‘chain’ bevat). Er zijn grote aantallen algoritmen ingezet om alle records in de database permanent, chronologisch geordend en beschikbaar voor alle gebruikers zijn.

Blockchain kan een wereld creëren waarin contracten worden ingebed in digitale code en opgeslagen in transparante, gedeelde databases, waarin ze zijn beschermd tegen wissen, manipulatie, hacking en revisie. In die wereld zou elke overeenkomst, elk proces, elke taak en elke betaling een digitale record en handtekening hebben, die geïdentificeerd, gevalideerd, opgeslagen en gedeeld kunnen worden. Tussenpersonen als advocaten, makelaars en bankiers zijn dan niet meer noodzakelijk. De aard van deze technologie kan op vele manieren impact hebben. Een onderzoek door Stadista laat de gebieden zien waar wereldwijd de grootste impact van Blockchain zal worden gevoeld:

Hoewel het moeilijk te voorspellen is hoe een onderliggende technologie op een juiste manier kan worden toegepast in verschillende industrieën, is het wel mogelijk te begrijpen dat er dozijnen aan potentiële toepassingen zijn in vrijwel elke sector. Natuurlijk gaat de meeste aandacht uit naar toepassingen in de financiële dienstverlening, maar concepten, prototypen en investeringen doen zich voor in elke grote sector. De grafiek hieronder laat het percentage zien van gebruikerscases die in 2016 zijn ontwikkeld en die niet zijn gerelateerd aan Bitcoin of andere digitale munteenheden.

Om een beter en praktijkgericht perspectief te krijgen is het mogelijk om enkele van de belangrijkste huidige usercases te noemen en te laten zien hoe Blockchain zich gedraagt in diverse sectoren, gebaseerd op lopende projecten en andere ontwikkelingen, en het aantal mogelijkheden die haast niet te berekenen zijn:

Financiële dienstverlening: De financiële dienstverlening is als sector een pionier in het onderzoeken van het gebruik van Blockchain-technologie in de transacties met digitale munteenheden. Bitcoin gebruikt Blockchain als onderliggende technologie. Dat is de sector waarin de grootste belangstelling voor Blockchain wordt opgewekt, met experimenten in toepassingen voor zowel publieke als afgekaderde Blockchains. De belangrijkste reden is dat in tegenstelling tot de huidige transactienetwerken gedistribueerde grootboeken de behoefte aan een centrale autoriteit wegneemt in het bepalen van eigenaarschap en het goedkeuren van transacties. Het biedt een wereld waarin mensen en bedrijven veilige transacties kunnen uitvoeren zonder tussenkomst van banken of aandelenbeurzen. Onder de verschillende gebruikscases waarbij Blockchain kan worden toegepast in de financiële markt zijn de handel in aandelen, waarbij Blockchain voor haast onmiddellijke overeenstemming zorgt, wat voor vereenvoudiging zorgt in de processen in de backoffice en het risico in het aangaan en het afsluiten van een overeenkomst sterk vermindert. Het enorme verwerkingsnetwerk dat nu bestaat in de handel in aandelen, plus het toezicht erop, kan significant worden versimpeld met Blockchain.

Overheid en publieke sector: Er zijn slechts een paar aantrekkelijke toepassingen voor Blockchain binnen de overheid, vooral als het gaat om inefficiënte dossiervormingsmethoden. Een programma gebaseerd op Blockchain zou de corruptie en fraude kunnen tegengaan bij een gecentraliseerde registratie die onder toezicht staat van ambtenaren. Dat kan namelijk worden vervangen door een gedistribueerd en transparant grootboek. Sommige andere mogelijke gebruikscases zijn het creëren van onschendbare opslag van stemmen, het registreren van voertuigen en digitale identiteiten voor mensen, zoals bijvoorbeeld vluchtelingen die geen identificatiebewijzen hebben.

Gezondheidszorg: De gezondheidszorg is naar verluidt een van de snelste en eerste sector die Blockchain omarmde, vooral als een middel om digitale assets te beveiligen. Bedrijven in de gezondheidszorg gebruiken Blockchain om bestanden op te slaan variërend van simpele medische rekeningen en de communicatie tussen doktoren en patiënten tot aan claims en disputen. De cryptografische beveiliging zou de veiligheid omtrent dergelijke gegevens ten goede komen, terwijl de onveranderlijke aard van deze transacties een betere documentatie geven in het verwerken van verzekeringsclaims en het oplossen van disputen. Daarnaast zou een community met onder meer ziekenhuizen, artsen, patiënten en verzekeringsmaatschappijen onderdeel zijn van een groot Blockchain-netwerk, waarin geen ruimte is voor fraude aan zorg- en verzekeringsgelden.

Juridische sector: Blockchain-technologie is gemaakt om grote aantallen data te kunnen verstouwen, inclusief complete contracten en hun geschiedenis. De impact van “slimme contracten”, wat feitelijk protocollen zijn die contractverwerking faciliteert via Blockchain, zal gevolgen hebben voor veel verschillende marktsectoren. Zo wordt de noodzaak van een tussenpersoon, zoals een juridisch adviseur, volledig weggenomen omdat betaling gebeurt aan de hand van bepaalde vastgestelde regels. Buiten dat worden slimme contracten elektronisch ten uitvoer gebracht, wat een krachtige garantie is voor het eindresultaat omdat niet langer één partij de uitkomst kan bepalen. Blockchain rekent op een heel breed scala aan mogelijkheden, met een uniek en nooit gezien potentieel in het verbeteren van de kwaliteit van dienstverlening en het verbeteren van de vertrouwelijkheid, veiligheid en integriteit van informatie. De voordelen zijn legio en hangen af van de verschillende inzichten in de verschillende marktsegmenten. De grafiek hieronder laat zien wat de belangrijkste voordelen zijn die bedrijven wereldwijd verwachten van Blockchain:

Misschien is het grootste voordeel dat Blockchain biedt wel het wegnemen van marktfrictie. Toen het internet verscheen leek het veel marktfricties op te lossen, maar sindsdien verdwenen enkele fricties terwijl andere weer opkwamen, zoals fricties in informatie (zoals onnauwkeurigheden of informatierisico), interactie (zoals transactionele kosten of ontoegankelijke markten) en innovatie (zoals regulering of organisationele inertie). Op het moment dat de markt fricties wegneemt, verschijnen er nieuwe organisatievormen en bedrijfstakken en bedrijven nemen nieuwe innovatieve structuren aan. Als die nieuwe structuren worden opgebouwd met transparantie, wat een sterke grondslag is voor vertrouwen en nieuwere technologie, kan het de snelste weg zijn naar een verdergaande evolutie van het ecosysteem. Deelnemers en assets die eerder waren afgesloten van markten kunnen dan meedoen, waardoor er een versnelde toestroom van kapitaal ontstaat en ongekende kansen om welvaart te creëren in verschillende markten en economieën.

De mogelijke toepassingen die gedreven worden door Blockchain-technologie zijn enorm, en alleen de tijd kan vertellen wat er zal werken en wat bruikbaar is voor bedrijfstakken. Bedrijven beginnen net met de eerste verkenningen hierin. Het is waar dat Blockchain nog jaren verwijderd is van brede inzet, maar de technologie kan een belangrijke uitwerking hebben op hoe bedrijven zich in de toekomst zullen vormgeven en hoe hun IT-projecten worden uitgevoerd.