Wie het nu nog niet weet leg ik het uit! PTSS

De posttraumatische stressstoornis (PTSS) is een psychische aandoening die in het DSM-IV is ingedeeld bij de angststoornissen. De aandoening ontstaat als gevolg van ernstige stressgevende situaties, waarbij sprake is van levensbedreiging, ernstig lichamelijk letsel of een bedreiging van de fysieke integriteit. Deze situaties zijn voor de persoon traumatisch. Voorbeelden zijn: Oorlog, burgeroorlog en andere gewapende conflicten (shellshock (WO I), battle fatigue enconcentratiekampsyndroom (WO II)) Gewelddadige aanvallen (bijv. huiselijk geweld, overvallen, berovingen, martelingen) […]